پارسه سازه محصول تیرچه 1

تیرچه

سایز میلگرد بالا:8-10-12-14-16-18-20

سایز میلگرد پایین:8-10-12-14-16-18-20

سایز میلگرد تقویت:8-10-12-14-16-18-20

درصد تقویت: 0%-50% الی %100

سایز زیگزاگ تک:6-8-10-12

سایز زیگزاگ دوبل:6-8-10-12

گام زیگزاگ:20-25-27-30-35-37 سانتی متر

پارسه سازه
call