پارسه سازه مدیریت پیمان 

پارسه سازه عکس مدیریت پیمان عکس اول

فهرست مطالب

مدیریت پیمان در ساخت

مدیریت پیمان نوعی قرارداد است که، با توجه به قوانین ذکر شده در آن کارفرما، شرکت و یا شخص پیمان کاری را برای مدیریت کل پروژه ساخت، انتخاب می نماید. وظیفه پیمانکار پس از امضای این قرارداد شامل تعیین روش های اجرای پروژه ، تعیین برنامه برای اجرای پروژه، استخدام افراد متخصص در بخش های مختلف پروژه و … می باشد. در ادامه قصد داریم شما را با تعریف مدیریت پیمانکاری به طور کامل آشنا کنیم.

کسی که تحت عنوان پیمانکار مدیریت پروژه ها به عهده دارد درصدی از هزینه های ساخت و ساز را به عنوان حق الزحمه دریافت می نماید. از هر پرداختی به پیمانکار نیز درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد کارفرما باقی می ماند. که پس از انجام کار و اطمینان از درست انجام شدن کار توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

قرارداد مدیریت پیمان به نفع هر دو طرف قرارداد می باشد. کارفرما برای ساخت پروژه هزینه کمتری پرداخت می نماید. زیرا مدیریت و برنامه ریزی پیمانکار به گونه ای است که بهترین کیفیت را با کمترین هزینه ها اجرایی نماید. از طرفی این قرارداد به نفع پیمانکار است. زیرا فقط مدیریت پروژه را به عهده دارد و هزینه ای بابت ساخت پروژه پرداخت نمی کند.

درصد مدیریت پیمان

در این قرارداد پیمانکار مقداری از هزینه های ساخت را به صورت درصدی از کارفرما دریافت می کند. که معمولا از آن برای تهیه مواد و مصالح اولیه پروژه استفاده می نماید. نحوه پرداخت و دریافت هزینه ها کاملا بر اساس قرارداد تعیین شده مشخص می گردد. سود کارفرما در قرارداد مدیریت پیمان ساخت و ساز ، به این صورت است که هیچ هزینه بالا سری را پرداخت نخواهد کرد. و فقط هزینه های مربوط به تهیه مواد و مصالح، نیروهای انسانی و تجهیزات را به پیمانکار می پردازد.

همچنین سود پیمانکار در این قرارداد به این صورت است که، پیمانکار ساختمان هیچ هزینه ای بابت ساخت پروژه پرداخت نمی کند و هیچگونه تعهدی را بر عهده نمی گیرد. در نهایت به دلیل تخصص و حرفه خود مقداری سود را به صورت درصدی از کل هزینه ها از کارفرما دریافت می نماید. به اینصورت درصد مدیریت پیمان مشخص خواهد شد.

در واقع نمی توان درصد مشخص و ثابتی برای این کار تعیین کرد. مواردی از قبیل وسعت پروژه ، حجم سرمایه گذاری و میزان کار می تواند درصد قرارداد مدیریت پیمان را مشخص نماید. پس با توجه به موارد گفته شده نحوه محاسبه درصد مدیریت پیمان به عواملی همچون نوع توافق بین طرفین ، نوع نقشه اجرایی ، حجم کار و وسعت پروژه ، مقدار مسافت ، شرایط آب و هوای محیط و میزان سرمایه گذاری بستگی خواهد داشت.

اهداف قرارداد مدیریت پیمان ساخت و اجرا

برنامه ریزی: مدیریت پیمان بر اساس برنامه ریزی دقیق مدیر پیمان، پیش می رود. زیرا یکی از اهداف اصلی این قرارداد اجرای پروژه بر اساس برنامه ریزی درست و اصولی می باشد. پیمانکار شخصی است که در این زمینه از تخصص بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل مسئولیت اجرای پروژه به او سپرده می شود.
مدیریت بر طراحی: یکی دیگر از اهداف پیمان مدیریت ، طراحی پروژه بر اساس استانداردهای طراحی می باشد. بررسی روند طراحی پروژه و استفاده از نیروهای انسانی مشاور می تواند در نتیجه نهایی پروژه بسیار موثر واقع شود. مدیریت بر طراحی پروژه موجب می شود تا طراحی و ساخت پروژه کاملا مطابق با یکدیگر انجام شوند. در صورتی که طراحی با اشکالاتی همراه باشد. در هنگام ساخت موجب مشکلاتی در روند ساخت پروژه می شود.
مدیریت ساخت: یکی دیگر از اهداف مهم قرارداد پیمانکاری ساختمان ، مدیریت ساخت پروژه می باشد. انتخاب مصالح مصرفی در ساخت پروژه، استخدام نیروهای انسانی فعال، تهیه تدارکات مربوط به ساخت پروژه و همچنین نصب تجهیزات تمامی مواردی هستند که، در مدیریت ساخت پروژه کاملا بر کنترل آن نظارت می شود.
مدیریت کیفیت: این بخش از مدیریت پیمان ، شامل نظارت و تهیه تمامی گزارش کارهای روند ساخت پروژه می باشد. کنترل کیفی مواد و مصالح، نظارت بر استانداردهای کیفی بر اساس مشخصات پروژه از اهداف این قرارداد می باشد. که در مدیریت کیفیت مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد.
مدیریت زمان: از دیگر اهداف مدیریت پیمان ساخت و اجرا ، انجام روند ساخت و تحویل به موقع پروژه به کارفرما می باشد. از آنجایی که در این قرارداد مدت زمان اجرای پروژه و تاریخ تحویل کار مشخص شده است. پیمانکار با برنامه ریزی دقیق تمامی بخش های اجرایی پروژه را مدیریت می کند
مدیریت هزینه ها: همچنین به کار گیری پیمانکاران با تجربه و حرفه ای موجب می شود تا هزینه های ساخت تا میزان بسیار زیادی مدیریت شود و کاهش یابد. در این صورت کارفرما می تواند با پرداخت کمترین هزینه پروژه ای با کیفیت بالا را تحویل بگیرد.

پارسه سازه مدیریت پیمان سوم 1

مزایای مدیریت پیمان ساخت

کاهش در هزینه : شیوه پرداخت دستمزد مدیریت پیمان mc بصورت تدریجی و متناسب با میزان پیشرفت پروژه می باشد. از جهت دیگر به علت اینکه هدف مدیریت پیمانکاری اجرای صحیح پروژه و جلب رضایت کارفرما است ، امکان اتلاف هزینه و سودجویی کاهش پیدا خواهد کرد.


کاهش زمان اجرای پروژه : هرچه قدر که زمان انجام پروژه سریع تر باشد ، به نفع مدیریت پیمان ساخت خواهد بود. به همین دلیل تلاش بیشتری برای کاهش زمان پروژه و اجرای با کیفیت آن انجام خواهد شد.


کاهش مسئولیت کارفرما : با سپردن پروژه به مدیر پیمان ، کارهایی از قبیل مسائل فنی و ایمنی ، ارتباط با تک تک پیمانکارها ، ارتباط با همسایه ها ، اجرای دقیق پروژه و بسیاری از موارد دیگر از عهده کارفرما خارج خواهد شد و به بخش مدیریت پیمانکاری سپرده می شود. به همین دلیل مسئولیت کارفرما بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.


راحت تر …مدیریت بر طراحی: یکی دیگر از اهداف پیمان مدیریت ، طراحی پروژه بر اساس استانداردهای طراحی می باشد. بررسی روند طراحی پروژه و استفاده از نیروهای انسانی مشاور می تواند در نتیجه نهایی پروژه بسیار موثر واقع شود. مدیریت بر طراحی پروژه موجب می شود تا طراحی و ساخت پروژه کاملا مطابق با یکدیگر انجام شوند. در صورتی که طراحی با اشکالاتی همراه باشد. در هنگام ساخت موجب مشکلاتی در روند ساخت پروژه می شود.


مدیریت ساخت: یکی دیگر از اهداف مهم قرارداد پیمانکاری ساختمان ، مدیریت ساخت پروژه می باشد. انتخاب مصالح مصرفی در ساخت پروژه، استخدام نیروهای انسانی فعال، تهیه تدارکات مربوط به ساخت پروژه و همچنین نصب تجهیزات تمامی مواردی هستند که، در مدیریت ساخت پروژه کاملا بر کنترل آن نظارت می شود.


مدیریت کیفیت: این بخش از مدیریت پیمان ، شامل نظارت و تهیه تمامی گزارش کارهای روند ساخت پروژه می باشد. کنترل کیفی مواد و مصالح، نظارت بر استانداردهای کیفی بر اساس مشخصات پروژه از اهداف این قرارداد می باشد. که در مدیریت کیفیت مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد.


مدیریت زمان: از دیگر اهداف مدیریت پیمان ساخت و اجرا ، انجام روند ساخت و تحویل به موقع پروژه به کارفرما می باشد. از آنجایی که در این قرارداد مدت زمان اجرای پروژه و تاریخ تحویل کار مشخص شده است. پیمانکار با برنامه ریزی دقیق تمامی بخش های اجرایی پروژه را مدیریت می کند


مدیریت هزینه ها: همچنین به کار گیری پیمانکاران با تجربه و حرفه ای موجب می شود تا هزینه های ساخت تا میزان بسیار زیادی مدیریت شود و کاهش یابد. در این صورت کارفرما می تواند با پرداخت کمترین هزینه پروژه ای با کیفیت بالا را تحویل بگیرد.

ارتباط با کارشناسان و مهندسین دپارتمان همکاری مدیریت پیمان یکی از خدمات تیم فنی مهندسی پارسه سازه همکاری در بخش مدیریت پیمان برای مشاور و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 

اعلام آمادگی

مجموعه پارسه سازه با کادری مجرب و با تجربه ای بالا  هم اکنون اعلام آمادگی کامل در جهت همکاری در مدیریت پیمان و ساخت و ساز خود را اعلام می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با یکی از کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
پارسه سازه
call