پارسه سازه مشارکت در ساخت

پارسه سازه مشارکت در ساخت بخش 1

فهرست مطالب

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت در واقع نوعی قرارداد است که در حوزه پیمانکاری و ساخت و ساز منعقد می شود. این قرارداد در مورد کلیه پروژه های
تجاری، مسکونی و… قابل اجرا است. اکنون که با تعریف مشارکت ساخت آشنا شدید باید به نکته ای مهم توجه داشته باشید. به این صورت
که قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز جزو مهم ترین قراردادها به حساب می آیند؛ چرا که مستقیماً بر مال و دارایی طرفین قرارداد اثر
.می گذارند. به همین دلیل قوانین مشارکت در ساخت فراوانی نیز وضع شده است
نحوه مشارکت در ساخت و ساز به این صورت است که مالک یک قطعه زمین یا ساختمان قصد احداث واحدهایی مسکونی یا تجاری را
دارد. منتها برای پیاده سازی ایده اش پول و سرمایه کافی را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی قرارداد مشارکت ساخت و ساز به یاری مالک می
.آید. زیرا بر اساس این قرارداد مالک زمین در اجرای پروژه ساخت و ساز خود از خدمات، امکانات و سرمایه پیمانکار بهره مند خواهد شد

تعیین درصد مشارکت در ساخت و ساز

در قراردادی که بین شرکا بسته می شود درصد مشارکت تعیین میشود تا بین آنها اختالفی پیش نیاید.در گام اول سرمایه های هر دو شخص
توسط یک کارشناس ارزش گذاری خواهد شد.سپس این مبلغ را بر سرمایه تقسیم خواهند کرد،و بعد قیمت ملک آن مالک تعیین خواهد شد. و
بعد از تعیین سرمایه های مالک ،هزینه های ساخت و ساز را تخمین می زنند. جمع سرمایه های مالک و کسی ملک را بازسازی میکند ارزش
.کل پروژه می باشد
بر اساس یک فرمول کلی سود مشارکت در ساخت و ساز و نحوه تعیین میزان سهم بر اساس قیمت هر متر مربع آپارتمان تازه ساخته شده در آن
منطقه محاسبه می شود. اگر قیمت هر متر مربع آپارتمان تازه ساخته شده مشخص باشد، میزان سهم بر اساس ) ۵۰ – ۵۰ ) محاسبه می شود،
.یعنی ۵۰ درصد مربوط به صاحب زمین و ۵۰ درصد مربوط به کسی که کار ساخت و ساز را در زمین مورد نظر انجام می دهد
در ابتدای فرآیند مشارکت ساخت و ساز ملک ، سازنده باید مبلغی را با عنوان بالعوض در اختیار صاحب زمین قرار دهد تا مالک زمین بتواند در
مدت زمانی که ساخت و ساز انجام می شود، منزل مناسب خود را اجاره یا رهن کند و مدتی در آن سکونت داشته باشد. این مبلغ بالعوض بوده
و مجدداً به سازنده بازگردانده می شود.

پارسه سازه مشارکت در ساخت بخش دوم

سوالات متداول

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
پارسه سازه
call