خدمات اجرایی تیم پارسه سازه

خدمات اجرایی مجموعه پارسه سازه شامل:

 • جرای پیمان مدیریت بمنظور کنترل عملیاتی HSE پروژه ها
 • اجرای مانورهای عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری
 • تامین نیروی انسانی تخصصی HSE پروژه ها
 • طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی HSE بر بستر شبکه و تلفن همراه
 • نیاز سنجی و تامین تجهیزات حفاظت فردی
 • نیازسنجی، طراحی، تامین و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات تخصصی آتش نشانی
 • نیازسنجی و تامین تجهیزات ایمنی کار در فضای بسته
 • طراحی و تامین تجهیزات مدیریت ترافیک پروژه­ها
 • نیازسنجی، طراحی و نصب تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع، نجات و لیفتینگ
 • طراحی و تامین تجهیزات تهویه صنعتی
 • طراحی و تامین تجهیزات مدیریت پساب و تصفیه خانه
 • خدمات کنترل آلودگی های زیست محیطی شامل خاک، آب و پسماند
 • طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های تامین انرژی خورشیدی
 • ارزیابی، طراحی و ارائه خدمات اجرایی در حوزه مهندسی فاکتورهای انسانی
 •  

مشاوره خدمات

پارسه سازه
call